ABOUT US

ความเป็นมา

เราเป็นบริษัทก่อสร้างเล็กๆ  ที่มีจุดเริ่มต้นจากงานออกแบบ  ควบคุมงานก่อสร้าง

จนสุดท้ายที่สุดในปัจจุบัน
เราคือบริษัทรับบริหารจัดการโครงการ

ที่รับงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนก่อสร้างเสร็จ
 

อุดมการณ์และเป้าหมาย

เรามีความฝันว่า จะทำงานก่อสร้างอย่างมีความสุข

สร้างความฝันของผู้คนให้เป็นจริง

 

โดยที่ทุกคนยังยิ้มได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงาน ช่างผู้รับเหมา รวมทั้งทีมงานบริษัทเอง 

 

มีความสุขระหว่างทางคือเป้าหมายของเรา

สิ่งที่เรามุ่งจะเป็น

เราต้องการที่จะเป็นบ้าน ของทุกคนในงานก่อสร้าง ที่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คน